Kunci Jawaban

 1. Modul 1. Paradigma Perlindungan Tanaman
  Pembelajaran 1 : Sejarah serta pentingnya perlindungan tanaman Pembelajaran 2 : Falsafah perlindungan tanaman
  1. D
  2. C
  3. B
  4. D
  5. A
  6. D
  7. D
  8. B
  9. D
  10. A
  1. B
  2. D
  3. C
  4. A
  5. D
  6. B

 2. Modul 2. Batasan dan Konsep Pengelolaan Hama Terpadu
  Pembelajaran 1 : Latar Belakang Pengelolaan Hama Terpadu Pembelajaran 2 : Pengertian, Unsur-Unsur, dan Prinsip Pengelolaan Hama Terpadu
  1. B
  2. D
  3. B
  4. D
  5. A
  6. D
  7. B
  8. D
  9. D
  10. B
  1. A
  2. C
  3. D
  4. B
  5. D
  6. A
  7. B
  8. A

 3. Modul 3. Hama Tanaman dari Perspektif Ekologi
  Pembelajaran 1 : Pengertian Hama dan Penyakit Tanaman Pembelajaran 2 : Jenis-Jenis Hama Tanaman Pembelajaran 3 : Hama Tanaman dari Perspektif Ekologi
  1. B
  2. D
  3. A
  4. C
  5. A
  6. B
  7. A
  1. A
  2. D
  3. A
  4. C
  5. B
  6. D
  7. B
  8. B
  9. A
  10. A
  1. A
  2. B
  3. C
  4. A
  5. C
  6. A
  7. B
  8. D

 4. Modul 4. Dasar Ekologi Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)
  Pembelajaran 1 : Pentingnya Dasar Ekologi PHT Pembelajaran 2 : Dasar Ekologi
  1. B
  2. A
  3. B
  4. D
  5. C
  6. D
  7. A
  1. C
  2. A
  3. B
  4. A
  5. D
  6. B
  7. A
  8. B

 5. Modul 5. Aras Keputusan Ekonomi Pengendalian Hama
  Pembelajaran 1 : Konsep Aras Ekonomi Pembelajaran 2 : Kehilangan Hasil dan Keputusan Ekonomi Pengendalian Hama
  1. C
  2. B
  3. A
  4. B
  5. D
  6. B
  7. B
  8. B
  1. B
  2. A
  3. B
  4. C
  5. A
  6. D
  7. A
  8. B
  9. B
  10. D

 6. Modul 6. Pemantaun Ekosistem dan Teknik Pengamatan
  Pembelajarn 1 : Peran Pemantauan dalam Pengendalian Hama Pembelajarn 2 : Hubungan Antara Pengambilan Sampel dan Program Pemantaun
  1. C
  2. A
  3. C
  4. A
  5. B
  6. D
  7. A
  8. C
  9. B
  10. A
  1. D
  2. B
  3. A
  4. A
  5. C
  6. D
  7. A
  8. D
  9. C
  10. B

 7. Modul 7. Pengendalian Hama Tanaman
  Pembelajarn 1 : Pengendalian Alami dan Hayati Pembelajarn 2 : Pengendalian Secara Fisik dan Mekanis
  1. D
  2. A
  3. C
  4. B
  5. B
  6. B
  7. C
  8. A
  9. A
  10. D
  1. B
  2. A
  3. A
  4. C
  5. D
  6. A
  7. D
  8. B

 8. Modul 8. Taktik Pengelolaan Hama Terpadu
  Pembelajarn 1 : Taktik Menggunakan Peranan Bioteknologi Pembelajarn 2 : Taktik Menggunakan Peranan Insektisida
  1. C
  2. A
  3. B
  4. C
  5. B
  6. A
  7. B
  8. D
  9. C
  10. B
  1. C
  2. A
  3. C
  4. B
  5. C
  6. A
  7. B
  8. D
  9. A
  10. D

 9. Modul 9. Strategi Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu
  Pembelajarn 1 : Menilai Kerusakan Tanaman Pembelajarn 2 : Pengambilan Keputusan dalam PHT
  1. B
  2. C
  3. B
  4. C
  5. A
  6. D
  7. B
  1. C
  2. B
  3. A
  4. D
  5. B
  6. A
  7. B
  8. A
Last modified: Friday, 19 June 2020, 3:06 AM