Autokorelasi

Click ekomet-mod4-1.pdf link to view the file.